RAADSLID GROENLINKS

Raadslid GroenLinks Echt-Susteren

GroenLinks Echt-Susteren is met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Door een verhuizing van mijn voorganger Jos Janssen ben ik vanaf 13 juli 2017 fractievoorzitter/raadslid voor GroenLinks. Met veel enthousiasme kom ik op voor alle inwoners maar ook voor onze omgeving. Een optimale balans tussen economie en leefbaarheid vind ik heel belangrijk. Een schone lucht, gezond voedsel, lekker drinkwater, een groene en rustgevende omgeving: het zijn belangrijke levensbehoeften waar GroenLinks over waakt. Verder zijn vitale kernen uitermate belangrijk: een passend voorzieningenniveau, een basisschool en een gemeenschapshuis, woningen voor alle doelgroepen, onze senioren goed verzorgen, aandacht voor minima en zorgbehoevenden. Tot slot probeert GroenLinks onze gemeente toekomstbestendig te maken t.a.v. klimaatverandering en duurzaamheid. Daar werk ik hard voor!

GroenLinks Echt-Susteren heeft een goede website die up to date is.

 

Tevens zijn we te vinden op Facebook en Twitter.

 

Je kunt makkelijk met mij contact opnemen en ik ben te volgen op social media:

 

06-41653960 thijs.wetemans@gmail.com

Eind augustus 2017 is het nog 200 dagen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

In deze periode hou ik een beknopt dagboek bij over mijn activiteiten als raadslid.

21 mrt: >>> VERKIEZINGEN <<< HIER VIND JE ALLE INFORMATIE OVER GROENLINKS ECHT-SUSTEREN!

19 mrt: flyeren op het station van Susteren.

18 mrt: flyeren In de Mehre (Susteren).

17 mrt: Open Dag gemeente Echt-Susteren met Verkiezingsmarkt.

10 mrt: flyeren in Nieuwstadt.

8 mrt: vergadering Rekenkamercommissie

7 mrt: debatavond in Buurthuis St. Joris in Echt-Noord.

3 mrt: overleg met andere GL lijsttrekkers en kandidaten in Roermond, samen met het bestuur van GL Limburg.

1 mrt: aanwezig bij de start van de bouw van 6 woningen aan de Vleutstraat in Dieteren.

27 feb: overleg afvaardiging Raadswerkgroep DMVO met afvaardiging energiecoöperatie Echt-Susteren Energie.

23 feb: opname van "Voor de (d)raad ermee" bij LOES.

22 feb: informatieavond in het Gemeenschapshuis in Nieuwstadt over uitvoering van de Gebiedsvisie.

20 feb: voorbereiding met Frank Janssen voor de opname van "Voor de (d)raad ermee" bij LOES.

16 feb: mij laten bijpraten over duurzaamheidsmaategelen door een professional.

9 feb: overleg met het campagneteam en aansluitend ALV.

7 feb: raadsvergadering. Mijn inbreng lees je op de website van GroenLinks Echt-Susteren.

6 feb: bezoek gebracht aan de nieuwe Leeswinkel in Echt oftewel de bibliotheek.

6 feb: uitgave van de fractievergoeding 2017 bespreken met de griffier.

2 feb: afscheidsetentje van het Presidium.

1 feb: derde middag ihkv politieke bewustwording op het Connect College: Politiek, wilt u daar appelmoes bij?

31 jan: op bezoek bij recyclingbedrijf Van Kaathoven in Sittard n.a.v. de vele lappen folie en foam die in de Geleenbeek drijven.

30 jan: vergadering steunfractie. Bespreken raadsvergadering op 7 februari.

26 jan: overleg met het campagneteam.

25 jan: in gesprek met Marleen Jennissen, voorzitter van Stichting Berging Stirling W7630 die crashte bij Lilbosch.

23 jan: bijwonen commissie Algemene Zaken die in het teken stond van een presentatie over innovatie in de zorg.

22 jan: bijwonen commissie Omgeving. Vooraf uitleg door woningcorporaties ZoWonen en Woongoed2000.

21 jan: aanwezig bij de uitreiking van de Cultuurprijs 2017 in het gemeentehuis.

15 jan: overleg afvaardiging Raadswerkgroep DMVO met afvaardiging energiecoöperatie Echt-Susteren Energie.

11 jan: overleg Raadswerkgroep DMVO en de energiecoöperatie Echt-Susteren Energie.

11 jan: vergadering Rekenkamercommissie.

8 jan: vergadering Presidium.

3 jan: nieuwjaarsreceptie College van B&W in het gemeentehuis.

22 dec: in het winkelcentrum van Echt is de jaarlijkse Christmas Midnight Shopping. GroenLinks is present!

21 dec: kerstviering voor ambtenaren, wethouders en raadsleden van Echt-Susteren.

17 dec: workshops voor lijsttrekkers op het hoofdkantoor van GroenLinks in Utrecht.

14 dec: raadsvergadering. Mijn inbreng lees je op de website van GroenLinks Echt-Susteren.

13 dec: schriftelijke vragen gesteld over de wens om een Raadswerkgroep Armoede in te stellen voor integraal Armoedebeleid.

12 dec: schriftelijke vragen gesteld over de afvoer van regenwater bij bedrijven en op bedrijventerreinen.

11 dec: schriftelijke vragen gesteld over de brandveiligheid en verplichte voorzieningen bij varkenshouder Straathof te Koningsbosch.

8 dec: schriftelijke vragen gesteld over de bomenkap aan de Kampweg in Nieuwstadt.

7 dec: ingelaste raadsvergadering over het klooster in Koningsbosch na weigering van de omgevingsvergunning.

6 dec: vergadering steunfractie. Bespreken raadsvergaderingen op 7 en 14 december.

5 dec: in gesprek met Paul en Rieny van het Steunpunt Vrijwilligers (Menswel) waar vraag en aanbod samenkomt.

5 dec: opening van het - binnen en buiten - heringerichte buurthuis St. Joris in Echt-Noord.

2 dec: Raad op zaterdag, een dag met workshops voor (aanstaande) raadsleden in het gemeentehuis van Venlo.

30 nov: presentatie van de strategische investeringsagenda SML (Samenwerking Midden-Limburg) in Oolderhof, Herten.

30 nov: tweede middag ihkv politieke bewustwording op het Connect College: Politiek, wilt u daar appelmoes bij?

29 nov: bijwonen commissie Algemene Zaken.

29 nov: excursie naar Baetsen in Son en Breugel. Baetsen haalt ons huishoudelijk en GFT-afval op en recycled grof afval.

28 nov: bijwonen commissie Maatschappij.

28 nov: schriftelijke vragen gesteld over het vele plastic dat op de akkers wordt gebruikt.

27 nov: bijwonen commissie Omgeving. Vooraf uitleg door gem. Peel en Maas over hun succesvolle afvalinzameling.

25 nov: ALV GroenLinks Limburg in Roermond.

23 nov: info-avond over de Gebiedsvisie (Groot) Pey in de fanafarezaal van Pey.

20 nov: info-avond over de opzet van duurzaamheidsprojecten in de gemeente Nuth, gepresenteerd door André Scheffer.

16 nov: raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz bij Vd Valk in Urmond.

16 nov: in gesprek met Samenspraak Echt-Susteren: vrijwilligers helpen mee met taal en inburgering aan nieuwe Nederlanders.

14 nov: info-avond over het service-centrum MER-gemeenten in Posterholt.

13 nov: vergadering Presidium.

9 nov: tweede deel van de raadsvergadering.

8 nov: eerste deel raadsvergadering waarin de Algemene Beschouwingen centraal staan.

4 nov: deelname aan Natuurwerkdag 2017: houtopstanden zagen in De Doort zodat de boomkikkers meer zonlicht hebben.

3 nov: aanwezig bij Kick-Off van politieke bewustwording op het Connect College: Politiek, wilt u daar appelmoes bij?

2 nov: ALV GroenLinks Echt-Susteren waarbij werd vastgesteld dat ik lijsttrekker ben voor de verkiezingen in maart.

1 nov: opening drielandenwandelroute door burgemeester Hessels en Anya Niewierra, directeur VVV-Zuid-Limburg.

24 okt: bijwonen commissie Algmene Zaken ter voorbereiding op Algemene Beschouwingen.

23 okt: bijwonen commissie Omgeving. Aansluitend raadsconferentie huishoudelijk afval.

21 okt: bezoek aan Maatschap Jongen. In gesprek over uitbreidingsplannen van de varkenshouderij tussen Maria Hoop en Montfort.

20 okt: opening Nationale Archeologiedagen Echt-Susteren door weth. Pustjens.

18 okt: bezoek aan het Smikkelkafé in buurthuis St. Joris. Maandelijks kookt een inwoner met buitenlandse roots.

14 okt: landelijke aftrap van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Locatie: Tweede Kamergebouw, Den Haag.

13 okt: bezoek aan Livar in Echt. In gesprek met Frank de Rond over zijn plannen aan de Zandweg.

12 okt: derde overleg Klankbordgroep Westrom 2.0.

11 okt: vergadering Presidium.

11 okt: schriftelijke vragen gesteld aan het college over windmolens op Holtum-Noord, vlakbij Baakhoven.

10 okt: meedoen aan de voorleesactie ihkv Dag van de Duurzaamheid: te gast bij groep 5 BS Patricius in Pey.

7 okt: naar opening kermis Echt maar direct huiswaarts nadat ik hoorde over de ballonplating op de Nieuwe Markt.

4 okt: vergadering Rekenkamercommissie.

2 okt: schriftelijke vragen gesteld aan het college i.h.k.v. Coming Out Day 2017.

1 okt: officiële opening/onthulling van belevingspark De Wei in Sint Joost door weth. Dijcks.

30 sept: bezoek aan de energiemarkt van Echt-Susteren Energie.

28 sept: raadsvergadering. Hier lees je mijn inbreng terug en hier de 'Motie vreemd aan de orde van de dag' over de OML.

25 sept: schriftelijke vragen gesteld aan het college over lozingen van afvalstoffen op het oppervlaktewater.

23 sept: bezoek aan de Open Dag op het AZC in Echt. N.a.v. hiervan schriftelijke vragen gesteld aan het college.

23 sept: Burendag in Nieuwstadt: kijkje en praatje bij speeltuin 't Veldje. Men is tevreden over de gemeente.

20 sept: tweede overleg Klankbordgroep Westrom 2.0.

18 sept: raadsconferentie over de verbreding van de A2. Aansluitend info over politiek bewust maken van jongeren.

18 sept: schriftelijke vragen gesteld aan het college over een mogelijk tekort in het budget voor Jeugdzorg.

16 sept: schriftelijke vragen gesteld aan het college over beleid voor anti-radicalisering in Echt-Susteren.

14 sept: overleg Klankbordgroep Westrom 2.0 om te komen tot een businessplan en GR waar alle 5 Raden inbreng in hebben gehad.

14 sept: officiële opening/onthulling van de 'driehoek' in Illikhoven door weth. Pustjens.

14 sept: overleg met Otto Veenendaal, directeur Kledingbank Limburg.

13 sept: als fractievoorzitter kennis gemaakt met externe leden van de Rekenkamercommissie dhr. Angenent en mevr. Mueters.

11 sept: bijwonen commissie Omgeving. Aansluitend raadsconferentie Volkshuisvestingsbeleid in Echt-Susteren.

10 sept: bezoek aan Open Monumentendag, dit jaar bij de familie Kruijen in Nieuwstadt.

9 sept: bezoek aan Open Grensmaasdag. Onze kernen Illikhoven en Visserweert ervaren stofoverlast en gezondheidsproblemen.

8 sept: officiële opening vernieuwde zwembad De Bandert in Echt door weth. Frische en deputé Geurts.

7 sept: infoavond over Tihange in de Statenzaal van het Gouvernement, Maastricht.

7 sept: officiële opening Huiskamer Plus Nieuwstadt door weth. Frische en inzegening door deken Lauvenberg.

7 sept: bezoek aan Kledingbank Limburg voor overleg met Rinus Huberts. Vervolgafspraak gepland met dir. Otto Veenendaal.

5 sept: vergadering steunfractie. Bespreken raadsvoorstellen 28 sept. en voorbereidingen treffen voor de verkiezingen.

5 sept: bijwonen van openbare vergadering Cliëntenraad Roerdalen om meer te horen over de Gelukspas.

31 aug: bezoek aan Huiskamer Plus Nieuwstadt. In gesprek met vrijwilligers, senioren en de professionele kracht.

Copyright © All Rights Reserved